Vad är Företagar Föreningen Skärgårdshandlarna?

En företagarförening som startade 1988. Består idag av 24 butiker i Stockholms skärgård, från Arholma i norr till Landsort i söder. Vi verkar för att bevaka skärgårdshandlarnas intressen, att få ett starkare samarbete med leverantören, att lösa gemensamma problem och frågeställningar av olika slag samt att bevara en levande skärgård! Medlemmar i föreningen är köpmän i livsmedelsbutiker belägna på öar som ej har fast landförbindelse, bro eller statlig vägfärja.

Vårt syfte

Syftet med Skärgårdshandlarnas Utvecklingsråd är att kontinuerligt jobba med kompetensutveckling och affärsutveckling hela året. Målet är att aktivt arbeta med värdeökning även under vinterhalvåret.

Ett utvecklingsarbete som i förlängningen skapar fler besökare och samarbeten i Skärgården.

Detta har vi gjort/gör för att öka värdet av besöket i Skärgårdsbutiken:

  • Fördjupat samarbetet med dagligvaruhandelskedjan och dess leverantörer
  • Skapat utbildningsmöjligheter för all personal i Skärgårdsbutiken
  • Inventerat, projekterat, upphandlat framtidens teknik för kyl- och frys
  • Praktiserat hos den enskilde Skärgårdsbutiken för att diskutera och värdera verksamheten
  • Initierat Utvecklingsråd för ett kontinuerligt utvecklingsarbete nu och i framtiden
  • Startat och provat en projektledningsgrupp
  • Genomfört utvecklingsseminarier
  • Tilltalat och involverat lokala organisationers resurser

Samarbetspartners

 

Kontakta oss

Skärgårdshandlarna

Tel: 070-95 31 530
Phone: +46-70-95 31 530

E-post: info@skargardshandlarna.se

Din matbutik i Stockholms skärgård